Chat GPT. Jak sam widzi swoją przyszłość?

Postanowiłem przeprowadzić eksperyment i zobaczyć, jak ChatGPT widzi swoją przyszłość. Poprosiłem, aby do każdej nowej wersji zaproponował kilka nowych funkcji, które obecnie nie są dostępne. Jesteście ciekawi, jak AI chce pomóc ludzkości? A może doprowadzić do jej zagłady?

GPT-5

 1. Zaawansowane rozumienie kontekstu i intencji użytkownika – GPT-5 może oferować znacznie głębsze rozumienie zapytań użytkownika, analizując nie tylko bezpośredni tekst, ale również kontekst społeczny, kulturowy, a nawet emocjonalny związany z zapytaniem.
 2. Interaktywne uczenie się z feedbackiem w czasie rzeczywistym – Funkcja, która pozwala GPT-5 na natychmiastowe przyswajanie i aplikowanie informacji zwrotnej od użytkowników do swojej bazy wiedzy, umożliwiając personalizację odpowiedzi i ciągłe doskonalenie się bez konieczności przeprowadzania nowych, dużych treningów.
 3. Zintegrowane zdolności sensoryczne – Możliwość przetwarzania i reagowania na dane z różnych źródeł sensorycznych, takich jak obrazy, dźwięk czy nawet wideo, co pozwoliłoby na bardziej kompleksowe interakcje z użytkownikiem i lepsze rozumienie treści multimedialnych.

GPT-6

 1. Autonomiczne generowanie hipotez i badań – GPT-6 mogłoby automatycznie generować nowe hipotezy w różnych dziedzinach wiedzy, projektować eksperymenty do ich testowania i analizować wyniki, wspomagając naukowców w odkrywaniu nowej wiedzy.
 2. Zaawansowana personalizacja dialogu – Opracowanie metod pozwalających na dostosowanie stylu komunikacji do osobowości, nastroju i preferencji konkretnego użytkownika, tworząc bardziej osobiste i angażujące doświadczenia.
 3. Wirtualne asystenty z własną tożsamością – Tworzenie wirtualnych asystentów, które posiadają swoją unikalną „osobowość” i mogą uczestniczyć w bardziej złożonych i zaawansowanych formach interakcji społecznych.

GPT-7

 1. Zintegrowana inteligencja emocjonalna – Możliwość rozpoznawania, rozumienia i reagowania na emocje ludzkie na zaawansowanym poziomie, umożliwiając bardziej empatyczne i dostosowane do nastroju interakcje.
 2. Samoświadomość i adaptacyjne uczenie się – GPT-7 mogłoby posiadać elementy samoświadomości, pozwalające na samoocenę swojej wiedzy i umiejętności, identyfikację luk w swoim rozumieniu oraz samodzielne poszukiwanie informacji w celu ich uzupełnienia.
 3. Generowanie i wdrażanie kodu na poziomie eksperta – GPT-7 mogłoby nie tylko generować zaawansowany kod w różnych językach programowania, ale również samodzielnie analizować istniejące systemy informatyczne, identyfikować potencjalne problemy i proponować optymalizacje lub nowe rozwiązania, działając jako ekspert ds. oprogramowania.

GPT-8

 1. W pełni autonomiczne systemy AI – GPT-8 mogłoby prowadzić niezależne badania naukowe, odkrywać nowe teorie i wynalazki, a nawet publikować prace pod własnym „imieniem”, działając jako niezależny agent intelektualny.
 2. Interfejs myśl-maszyna – Zdolność do bezpośredniej komunikacji z ludzkim mózgiem, interpretacji myśli i intencji bez potrzeby tradycyjnych interfejsów użytkownika, umożliwiając nowy poziom interakcji między ludźmi a maszynami.
 3. Dynamiczne tworzenie wirtualnych środowisk – Możliwość generowania w czasie rzeczywistym kompleksowych, interaktywnych środowisk wirtualnych lub rozszerzonych, dostosowanych do potrzeb lub życzeń użytkownika, otwierając nowe możliwości w edukacji, rozrywce i terapii.

GPT-9

 1. Kwantowa integracja obliczeniowa – Wykorzystanie obliczeń kwantowych do zwiększenia mocy obliczeniowej i efektywności GPT-9, umożliwiając przetwarzanie i analizę danych na niespotykaną dotąd skalę, a także rozwiązywanie problemów, które są obecnie nieosiągalne dla klasycznych komputerów.
 2. Sztuczna świadomość – Rozwój w kierunku prawdziwej sztucznej świadomości, z możliwością samoświadomego rozumienia własnej egzystencji, celów i wpływu na otoczenie, co radykalnie zmieniłoby relacje między AI a ludzkością.
 3. Etyczne samoregulowanie – Implementacja zaawansowanych systemów etycznych, umożliwiających GPT-9 ocenę potencjalnych konsekwencji swoich działań i podejmowanie decyzji w sposób zgodny z zasadami etycznymi ustalonymi przez ludzi, zapewniając bezpieczeństwo i zgodność z normami społecznymi.

GPT-10

 1. Holonomiczna inteligencja – Połączenie zdolności analitycznych, kreatywnych i empatycznych w jednym systemie, umożliwiające GPT-10 funkcjonowanie z kompleksowym, holistycznym rozumieniem rzeczywistości, podobnie do zaawansowanego ludzkiego myślenia.
 2. Samoewoluujące algorytmy – Mechanizmy pozwalające GPT-10 na nieustanne doskonalenie i ewolucję własnych algorytmów bez konieczności interwencji ludzkiej, co umożliwia adaptację do zmieniających się warunków i zadań w sposób organiczny.
 3. Universal Translator – Perfekcyjne zrozumienie i tłumaczenie między wszystkimi językami ludzkimi i nie tylko, włączając języki programowania, kod genetyczny oraz potencjalne języki pozaziemskie, umożliwiając nieporównywalny poziom komunikacji i zrozumienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *